Main menu

Brexit or not Brexit, that is the question

Brexit czy nie Brexit, oto jest pytanie

Artykuł ukazał się także w Pulsie Biznesu

23 czerwca w Wielkiej Bryatnii odbędzie się referendum w sprawie ewentualnego wyjścia lub pozostania w Unii Europejskiej. Dużą rolę w tym referendum odegrają wyborcy, którzy na Wyspach prowadzą swoje biznesy.

Znacząca grupa biznesmenów w UK – więcej niż połowa, narzeka na brak rzetelnych informacji i danych dotyczących – co będzie jeśli wyjdziemy z Unii. Są to zazwyczaj osoby bardzo świadome, które nie podejmują decyzji na podstawie politycznego marketingu uprawianego zarówno Continue reading

UK BANKING ISSUE FOR EU BUSINESSES / CITIZENS

Report prepared by Marek Niedzwiedz
South Yorkshire Committee Member at Federation of Small Businesses
Email: info@marekniedzwiedz.com

Date: 10.1.2015

The Source: ‘The Treaty on European Union’ (originally signed in Maastricht in 1992) and ‘The Treaty on the Functioning of the European Union’ (originally signed in Rome in 1958 as the Treaty establishing the European Economic Community).
The Treaty on European Union lay out how the EU operates.

Free movement of capital rule
Free movement of capital is at the heart of the Single Market and is one of its ‘four freedoms’. It enables Continue reading