Main menu

Co to jest lobbing?

Lobbing jest zjawiskiem usprawniającym funkcjonowanie demokratycznego systemu. Pozwala jednostce na partycypację w działaniach na rzecz społeczności lub państwa. Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez lobbystę w interesie osoby trzeciej / społeczności (zleceniodawcy lobbingu), w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych.
Przyjmuje się, że lobbing może być wyłącznie legalny. Takie ujęcie wyklucza pojęcie typu „lobbing nielegalny” jako sprzeczne z istotną cechą lobbingu jaką jest zgodność z prawem.

Twierdzi się, że w Polsce lobbing jest słabo a nawet nieprawidłowo rozwinięty. Przez lata narosło wiele mitów na jego temat. Zdarza się, że wzbudza wątpliwości etyczne, chociaż powinien opierać się na dostarczaniu rzeczowej argumentacji i komunikacji, a nie łamać prawo.
Może dlatego też lobbing Polonii w Wielkiej Brytanii praktycznie nie istnieje, bo kojarzy nam się z czymś złym. Nie potrafimy zebrać się razem i przedstawić naszych postulatów. A tych mogłoby nazbierać się naprawdę sporo. Jest nas tu prawie 1 milion obywateli i prawie 100 tys. firm ! i mamy przecież swoje potrzeby oraz problemy.

Chcesz dołączyć do nas i być częścią silnej grupy lobbującej racje polskiego przedsiębiorcy w UK? Wejdź tutaj.

Marek Niedźwiedź